Četinari

Četinari su nezamenjivi u oblikovanju vrtova, pre svega zbog toga što su uvek zeleni i daju akcenat u zimskom periodu, a omogućavaju atraktivne kompozicije biljaka svojim spektrom varijeteta zelenih, plavih i žutih tonova. Veliki izbor različitih formi, uspravnih, stubastih, okruglih, poleglih, daju takođe interesantne mogućnosti oblikovanja.

Abies Concolor

CT01

Krošnja široko kupasta. U punoj zrelosti dostiže visinu od 40m. Ova vrsta ima duge četine plavičasto zelene boje. U odnosu na zemljište nema posebne zahteve, podjednako dobro raste na svim tipovima zemljišta. Dobro podnosi sušu. Pogodna je za soliternu sadnju.

Chamaecyparis Lawsoniana

CT02

U punoj zrelosti ova vrsta dostiže visinu od 30m. Krošnja je kupasta sa povijenim vrhom. Grane su horizontalne sa grančicama koje padaju na dole. Kao mlada biljka raste sporije, a kako odrasta raste sve brže. Prema uslovima sredine nema posebne zahteve. Vrsta je senke. Voli duboka i sveža zemljišta. Otporan je na vetar zbog jakog korenovog sistema. Dobro podnosi zagađen gradski vazduh. Pogodan je za soliternu i sadnju u grupama i alejama.

Chamaecyparis Law.

Lane

CT03

U punoj zrelosti dostize vislnu od 4-5m. Krošnja je široko piramidalna. Brzo rastuća vrsta. Vrsta je svetla, pa je zato pogodna za soliternu sadnju. Prema uslovlma sredine nema posebne zahteve, što se tiče zemljišta voli rastresita humusna zemljišta.

Chamaecyparis Law.

Erecta viridis

CT04

Krošnja je usko piramidalna. Grane su usmerene na gore. Četine su mekane, tamno zelene boje. Ova vrste je pogodna za sadnju u žardinjerama, grupacijama, pojedinačno i u alpinetumima.

Chamaecyparis Law.

Ellwood’s Gold

CT05

Krošnja je kupastog oblika. U punoj zrelosti dostiže visinu od 2-3m. Grane su uspravne, sa mekanim četinama. Grančice drugog reda na vrhovima su žute boje. Vrsta je svetla, podjednako dobro raste na svim tipovima zemljišta. Pogodan je za sadnju u žardinjerama, pojedinačno i u grupacijama.

Chamaecyparis Law.

Ellwood’s Empire

CT06

Ova vrsta u punoj zrelosti dostiže visinu od 2,5-3m. Krošnja je piramidalna, sa uspravnim grančicama. Kompaktan četinar sa mekanim četinama. Nešto sporije raste. Prema uslovima sredine nema posebne zahteve, podjednako dobro raste na svim vrstama zemljišta. Pogodan je za solitemu sadnju, za grupacije i žardinjere.

Chamaecyparis Law.

Blue Surprise

CT07

Krošnja je valjkastog oblika, sa četinama srebrno plave boje. Četine su jako mekane. U punoj zrelosti dostize visinu od 2m. Raste nešto sporije. Traži polusenovita staništa, rastresito plodno zemljište. Pogodan je za sadnju u žardinjerama, alpinetumima, pojedinačno i u grupacijama.

Chamaecyparis Law.

Fletcheri

CT08

Krošnja je valjkasta do piramidalna, sa uspravnim granama. Grane i grančice su vrlo guste. Vrhovi grana su tamno crvenkasti. Četine su delom igličaste a delom ljuspaste. U odnosu na uslove sredine nema posebne zahteve. Pogodan je za soliternu sadnju kao i za grupe i žardinjere.

Chamaecyparis Law.

Globe

CT09

Krošnja je loptasta, u prečniku može maksimalno da naraste do 1-1,2m. Četine su plavo sive boje povijene na dole. Što se tiče uslova sredine, voli sunčana do polusenovita mesta. Voli rastresita humusna zemljišta, ne preterano vlažna. Pogodan je za sadnju u žardinjerama, pojedinačno i u grupama.

Chamaecyparis Law.

Silver Globe

CT10

Sličan kao Ch. Law. Globus: krošnja je loptasta, maksimalno može da naraste do 1,5m u prečniku. Četine su plavo sive boje. Voli rastresita, bogata i propustljiva zemljišta, polusenovite do sunčane ekspozicije. Pogodan je za soliternu sadnju, sadnju u grupama i žardinjerama.

Chamaecyparis Pisifera

Boulevard

CT11

Krošnja je nepravilno piramidalna do žbunasta. Može da dostigne visinu od 2m. Četine su mekane srebrno plave boje. Što se tiče uslova sredine, voli senovita do polusenovita mesta i rasteresito, propustljivo bogato zemljište. Pogodan je za sadnju u grupama i pojedinačno.

Chamaecyparis Pisifera

Squarrosa

CT12

Krosnja je žbunasta. U punoj zerelosti dostiže visinu od 3m. Četine su mekane, zeleno plavičaste boje, a preko zime vrhovi dobijaju braonkastu boju. Vrhovi grančica su blago povijeni na dole. Pogoduju joj polusenovita do osunčana staništa, rastresito i plodno zemljište. Dobro podnosi orezivanje tako da je pogodna za topijarne forme.

Cryptomeria Japonica

Elegans Nana

CT13

Patuljasti četinar. Krošnja je žbunasta. Četine su žuto zelene boje, srpasto povijene sa zašiljenim vrhom. U toku zime četine dobijaju braonkastu nijansu. Ova vrsta podjednako dobro raste i u senci i na sunčanim staništima. Pogodna je za sadnju u alpinetumima i mini baštama, kao i u žardinjerama.

Cupressocyparis Leylandi

Gold Rider

CT14

Krošnja je piramidalna sa granama koje su postavljene skoro horizontalno. Četine su svetlo zelene boje, vrhovi zlatno žuti. Što se tiče uslova sredine, nema posebne zahteve.

Juniperus Chinensis

Plumesa Aurea

CT15

Vrsta kleke čije pojedine grane stoje pod uglom od oko 60 stepeni do uspravno, u punoj zrelosti dostiže visinu do 3,5m. Četine su žuto-zelene boje, sa izrazito žutim vrhovima koji su mekani a u toku zime četine dobijaju žuto-bronzanu nijansu. Prema uslovima sredine nema posebne zahteve. Često se sadi kao pojedinačna vrsta.

Juniperus Communis

Hibernica

CT16

Krošnja usko kupasta do valjkasta, dostiže visinu od 3 do 5m a širina krošnje maksimalno može da naraste 0,5m. Grane su guste i usmerene prema vrhu. Četine su sivo-zelene boje, krute i veoma bodljikave. Podnosi različite tipove zemljišta, preferira sunčana staništa. Može se saditi pojedinačno, u grupama ili u kombinacijama sa višim cvetnicama.

Juniperus Chinensis

Blue and Gold

CT17

Polegli četinar sa pretežno žbunastom krošnjom. Dostiže visinu do 1,5m. Četine su sivo-zelene boje sa žutim pramenovima, veoma oštre na vrhu. Dobro podnosi sunčane ekspozicije. Brzo rastuća vrsta. Može se saditi pojedinačno iii u grupama.

Juniperus Chinensis

Expansa Aureospicata

CT18

Polegli četinar, dostiže visinu od 0,5-1m. Četine su zelene boje sa žutim pramenovima. Pogoduju joj pretežno sunčana mesta. Što se tiče zemljišta, voli rastresita i suva zemljišta iii umereno vlažna, ne podnosi puno vlage. Pogodan je za sadnju u grupama i pojedinačno.

Juniperus Communis

Green Carpet

CT19

Polegli četinar veoma guste krošnje. Dostiže visinu od 10-15cm, u širinu može ići do 1m. Četine su zelene tokom cele godine. Dosta je otporna vrsta na sušu. Koristi se kao pokrivač tla, u alpinetumima iii žardinjerama.

Juniperus Horizontalis

Andorra Compacta

CT20

Polegli četinar sa poleglim grama i gustom krošnjom. Dostiže visinu od 30-40cm, u širinu može ići i do 1m. Boja četina varira od zelene u toku proleća i leta do bronzano zelene u toku jeseni i zlme. Najviše se koristi kao pokrivač tla.

Juniperus Horizontalis

Andorra Compacta Variegiata

CT21

Polegli četinar sa horizontalnim granama i gustom krošnjom. Dostiže visinu od 30cm, a u širinu može da naraste do 1-1,2m. Četine su zelene boje sa žutim pramenovima. Voli sunčana mesta. Što se tiče vlažnosti, traži umereno vlažna, rastresita zemljišta. Može se saditi u alpinetumima i kao pokrivač tla.

Juniperus Horizontalis

Prince of Wales

CT22

Polegli četinar koji dostiže visinu od 15cm, a u širinu ide do 1m. Četine su zelene boje, a u toku zime dobijaju ljubičastu nijansu. Što se tiče uslova sredine, pogoduju mu sunčana staništa. Pogodan je za alpinetume, žardinjere i kao pokrivač tla.

Juniperus Horizontalis

Witonii

CT23

Polegli četinar veoma guste krošnje. Visine 10cm, četine su zeleno plave boje. Tolerantan je prema različitim uslovima sredine. Voli suvlja rastresita zemljišta. Pogodan je za sadnju u alpinetumima i na padinama gde ima funkciju sprečavanja erozije.

Juniperus X Media

Gold Star

CT24

Polegli četinar, dostiže visinu od 0,8-1m. Voli sunčana staništa. Što se tiče zemljišta, nema posebne zahteve, može da raste i na suvim krečnjačkim zemljištima. Pogodna je za sadnju u grupama i pojedinačno.

Juniperus Sabina

Tamariscifolia

CT25

Polegli četinar, dostiže visinu od 0,7m a širinu od 1,5-2m. Četine su zeleno plave boje. U starosti formira gust žbun. Pogoduju mu sunčana do polusenovita staništa. Može se saditi pojedinačno i u grupama.

Juniperus Squamata

Blue Star

CT26

Niski kompaktani četinar. U punoj zrelosti dostiže visinu od 40cm, a u širinu ide do 80cm. Četine su plavo srebrne boje, bodljikave. Grane polaze iz centra i prostiru se u obliku zvezde. Što se tiče uslova sredine, voli sunčana mesta, propustljiva zemljišta i redovno polivanje. Pogodan je za sadnju u alpinetumima, manjim baštama, žardinjerama.

Juniperus Squamata

Blue Carpet

CT27

Polegli četinar. Četine su svetloplavo srebrne boje, nešto intenzivnije plave u toku zime. U punoj zrelosti dostiže visinu od 25cm, a u širinu ide do 1,5m. Što se tiče uslova sredine, nema posebne zahteve, jedino ne podnosi previše vlažno zemljište. Pogodan je za sadnju na padinama, pojedinačno i u grupama.

Juniperus Squamata

Meyeri

CT28

Uspravan žbun čije se grane savijaju u vidu repova. Četine su plavo zelene do sivo plave boje a u toku zime dobija ljubičastu nijansu. U punoj zrelosti dostiže visinu od 2m. Sporo rastuća vrsta. Podjednako dobro raste na svim tipovima zemljišta. Pogodan je za sadnju u grupama i pojedinačno.

Juniperus Virginiana

Skyrocket

CT29

U punoj zrelosti dostiže visinu od 6-7m. Krošnja je usko piramidalna, sa četinama zeleno plave boje. Što se tiče zemljišta, pogoduju mu svi tipovi zemljišta osim ilovače. Može se saditi pojedinačno iii u grupacijama.

Picea Abies

CT30

U punoj zrelosti dostiže visinu od 30m. Krošnja je piramidalna sa pršljenasto raspoređenim granama. Što se tiče uslova sredine, pogoduju joj vlažna zemljišta. Dobro podnosi orezivanje tako da se može koristiti za formiranje žive ograde. Nije otporna prema štetnim gasovima. Može se saditi pojedinačno i u grupama.

Picea Pungens

CT31

U punoj zrelosti dostiže visinu od 25m. Krošnja je široko piramidalna sa horizontalnim granama. Četine su plavo srebrne boje. Nije otpoma prema štetnim gasovima. Vrsta je senke. Pogodna je za pojedinačnu i sadnju u grupama.

Picea Abies

Nidiformis

CT32

Patuljasti četinar loptaste krošnje, sa granama koje polaze iz centra. Četine su kratke, tamno zelene boje. Sporo rastuća vrsta, godišnje naraste od 3-4cm. Pogodna je za sadnju u alpinetumima, manjim baštama i žardinjerama.

Pinus Mugo

CT33

U punoj zrelosti dostiže visinu od 3-4m. Žbunastog je oblika sa krivim i po zemlji poleglim granama. Četine su srpasto povijene, intenzivno zelene boje. Što se tiče uslova sredine, nema posebene zahteve, podnosi ekstremna staništa sa jakim vetrovima. Ima dobro razgranat korenov sistem, pa se često koristi u sprečavanju erozije. Ova vrsta je posebno pogodna za sadnju na nagnutim terenima, u grupama iii pojedinačno.

Taxus Baccata

CT34

Krošnja je široko zaobljena iii kupasta. U punoj zrelosti dostiže visinu od 15m a u širinu ide do 1m. Četine su tamno zelene boje. Ova vrsta može da raste u vrlo različitim uslovima, u dubokoj senci i na suncu, ali i na plitkom i siromašnom zemljištu. Dobro podnosi orezivanje pa se od nje mogu dobiti različiti oblici. Ova vrsta je pogodna za pojedinačnu sadnju, sadnju u grupama, za formiranje žive ograde i rotijarno orezivanje.

Taxus Baccata

Fastigiata

CT35

Krošnja je usko valjkasta sa uspravnim, gotovo paralelnim, gustim granama. U punoj zrelosti dostiže visinu od 3-4m. Četine su tamno zelene boje. Ova vrsta je pogodna za pojedinačnu sadnju i sadnju u grupama.

Thuja Occidentalis

Columna

CT36

Krošnja je usko valjkasta. U punoj zrelosti dostiže visinu od 4-5m, a u širinu ide do 80cm. Četine su izrazito zelene boje a u toku zime dobijaju bronzanu nijansu. Što se tiče uslova sredine, voli sunčana i polusunčana staništa. Zbog svoje stubaste forme ova vrsta se najčešće koristi za formiranje žive ograde. Pored toga, može se saditi pojedinačno i u grupacijama.

Thuja Occidentalis

Golden Globe

CT37

Krošnja je loptastog oblika. U punoj zrelosti dostiže visinu od 80cm. Četine su izrazito žute boje. Voli sunčana staništa, plodno zemljište sa dosta vlage. Ova vrsta je pogodna za pojedinačnu, sadnju u grupama, kao i u žardinjerama i borburama.

Thuja Occidentalis

Rheingold

CT38

U punoj zrelosti dostiže visinu od 1m. Krošnja je široko jajasta. Četine su zlatno žute boje, u zimskim mesecima dobijaju bronzanu nijansu. Što se tiče svetlosti, voli sunčana i polusenovita staništa. Ova vrsta se može saditi pojedinačno i u grupacijama.

Thuja Occidentalis

Holmstrup

CT39

Krošnja je usko piramidalna. U punoj zrelosti dostiže visinu od 2m. Četine su intenzivno zelene boje, sporijeg rasta. Što se tiče uslova sredine, voli sunčane ekspozicije. Pogodna je za sadnju u grupama i pojedinačno, u žardinjerama i za formiranje živih ograda.

Thuja Occidentalis

Tiny Tim

CT40

Patuljasti četinar, krošnja je loptastog oblika. Četine su zelene boje, a u zimskim mesecima dobijaju braon nijansu. U punoj zrelosti dostiže visinu od 50cm. Što se tiče uslova sredine, voli sunčana staništa i rastresito plodno zemljište. Ova vrsta je pogodna za sadnju u žardinjerama, alpinetumima i manjim baštama.

Thuja Occidentalis

Teddy

CT41

Patuljasti četinar, krošnja je loptastog oblika. Četine su mekane i veoma guste, zelene boje, a u toku zime dobijaju ljubičastu nijansu. U punoj zrelosti ova vrsta dostiže visinu od 50cm. Što se tiče uslova sredine, pogoduju joj senovita i polusenovita staništa. Podjednako dobro raste na svim tipovima zemljišta. Ova vrsta je pogodna za sadnju u alpinetumima, žardinjerama, grupacijama, manjim baštama.

Thuja Occidentalis

Danica

CT42

Krošnja je loptastog oblika. Patuljasti četinar, raste veoma sporo. U punoj zrelosti dostiže visinu od 50cm. Četine su zelene boje. Što se tiče uslova sredine, pogoduju joj sunčana i polusenovita staništa i umereno polivanje. Ova vrsta je pogodna za sadnju u alpinetumima, žardinjerama i ivičnim bordurama.

Thuja Occidentalis

Europe Gold

CT43

U punoj zrelosti ova vrsta dostiže visinu od 2m. Krošnja je kuglastog oblika, sa rastresitim granama i izvučenim vrhom. Pogoduju joj sunčane ekspozicije i plodno zemljište. Ova vrsta je pogodna za sadnju u grupama i pojedinačno, kao i u žardinjerama.

Thuja Occidentalis

Smaragd

CT44

Habitus usko kupast sa zašiljenim vrhom. Četine su smaragdno zelene. Visine 4-5m u punoj zrelosti. lzuzetno otporna vrsta, uspeva na svim tipovima zemljišta. Podjednako dobro raste na osvetljenim terenima i u senci. Pogodna za sadnju u žardinjerama, kao i za formiranje živih ograda.

Thuja Occidentalis

Compacta

CT45

Krošnja je jajastog oblika, veoma gusta. Četine su tamno zelene boje, a u zimskim mesecima dobijaju braon nijansu. U punoj zrelosti ova vrsta može da dostigne visinu od 3m. Dobro podnosi orezivanje. Pogodna je za pojedinačnu i sadnju u grupacijama, kao i u žardinjerama i za formiranje živih ograda.

Thuja Orientalis

Aurea Nana

CT46

Patuljasti četinar, u punoj zrelosti dostiže visinu od 1m. Sporo rastuća vrsta. Krošnja je jajastog oblika. Četine su zlatno žute boje, u jesen dobijaju bronzanu nijansu. Što se tiče uslova sredine, ova vrsta voli sunčana do polusenovita staništa. Pogodna je za sadnju u alpinetumima, manjim baštama i žardinjerama.

Thuja Orientalis

Elegantissima

CT47

U punoj zrelosti ova vrsta dostiže visinu od 4-5m. Krošnja je piramidalnog oblika, gusta i kompaktna. Četine su zlatno žute boje a u jesen dobijaju braonkastu nijansu. Što se tiče uslova sredine, pogoduju joj sunčana staništa, i što je više osunčana, boja četina je intenzivnije žuta. Ova vrsta je pogodna za sadnju u grupacijama, pojedinačno,u žardinjerama i za formiranje živih ograda.