Lišćari

Lišćari čine osnovu vrta u našem podneblju. Omogućavaju nam da uživamo u prirodnim promenama po godišnjim dobima, kada su u cvatu, kada menjaju boju lišća, kada dobljaju zanimljive plodove u jesen i zimu. Lišćari čine naš vrt uvek drugačijim.

Acer Platanoides

Mleč

LS01

Listopadno drvo visine 30m. Krošnja je jajasta. Listovi su tamno zelene boje, režnjeviti, u jesen dobijaju zlatno žutu boju. Cveta pre listanja. Otporan na smog i gradske uslove sredine. Pogodan je za pojedinačnu i sadnju u grupama, kao i u drvoredima i alejama.

Acer Platanoides

Globosum

LS02

Listopadno drvo visine 7m. Krošnja je pravilnog loptastog oblika. Grane i grančice veoma gusto raspoređene. Sporo rastuća vrsta. Pogodan je za sadnju u uzanim alejama, pojedinačno i za manje drvorede.

Acer Platanoides

Crimson King

LS03

Listopadno divo visine 15m. Krošnja je široko kupasta iii zaobljena. Listovi su bordo crvene boje tokom cele vegetacione sezone. Što se tiče uslova sredine, ne voli puno vlage u zemljištu, dobro podnosi gradske uslove. Pogodan je za sadnju u grupama i pojedinačno kao i za fomiranje drvoreda.

Acer Platanoides

Drummondii

LS04

Listopadno drvo visine 1m. Krošna je piramidalna. Cveta pre listanja. Listovi su svetlo zelene boje a po obodu beli. Pogodan je za formiranje manjih drvoreda i pojedinačnu sadnju.

Acer Platanoides

Crimson Sentry

LS05

Listopadno drvo visine 3-4m. Krošnja je usko piramidalna. Listovi su identični kao kod Acer Platanoides Crimson King – bordo crvene boje. Voli vlažno zernljište. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, za manje bašte i drvorede.

Acer Dasycarpum

LS06

Listopadno drvo visine 40m. Krošnja je široko okruglasta. Listovi su na dugim peteljkama tamno zeleni sa lica, naličje je srebmo zelene boje. Cveta pre listanja. Ne voli sušu i vetar. Brzo rastuća vrsta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju i sadnju u grupama, kao i za forrniranje drvoreda.

Acer Negundo

LS07

Listopadno drvo visine 25m. Listovi su svetlo zelene boje, složeni. Brzo rastuća vrsta. Nema posebne zahteve prerna zernljištu rnada najbolje raste na vlažnom i dobro dreniranom zemljištu. Dobro podnosi gradske uslove. Pogodan je za pojedinačnu i sadnju u grupama.

Acer Negundo

Variegatum

LS08

Listopadno drvo visine 8m. Listovi su složeni, zeleno belo šatirani. Umerenog je rasta. Voli sunčana staništa a što se tiče zemljišta, dobro raste na različitim tipovima od vlažnih do isušenih sa različitom PH vrednošću. Pogodan je za sadnju u drvoredima, pojedinačno i u grupacijama.

Acer Negundo

Flamingo

LS09

Listopadno drvo iii žbun. Listovi su šareni: belo-zeleni a na vhovima rozi. Visine 4-5m. Pogodan za solitarnu sadnju i u grupacijama.

Acer Palmatum

LS10

Listopadno drvo, raste kao niže drvo iii žbun visine 6-8m. Listovi su svetlo zeleni do žuti, duboko režnjeviti. Ova vrsta najbolje uspeva na svežem i plodnom zemljištu. Dobro podnosi niske temperature. Pogodan je za sadnju u manjim baštama pojedinačno iii u gruparna.

Acer Platanoides

Sango Kaku

LS11

Niže drvo iii žbun visine 2m. Listovi su žute boje. Mlade grane i čitavo stablo su izrazito crvene boje. Dobro uspeva na plodnim i svežim zemljištima. Pogodan je za sadnju u alpinetumima i manjim baštama.

Acer Palmatum

Dissectum Garnet

LS12

Niže drvo iii žbun visine 2m. Listovi su bordo crvene boje, duboko režnjeviti, nazubljeni. Ova vrsta dobro raste na plodnom i rastresitom zemljištu. Pogodna je za sadnju u alpinetumima i manjim baštama.

Aesculus Hippocastanum

LS13

Listopadno drvo visine 20m u punoj zrelosti. Krošnja je široko okruglasto jajasta sa retkim granama. Listovi su zelene boje, režnjeviti na dugoj dršci. Cveta u aprilu-maju, cvetovi su velike uspravne bele metlice. Plodovi se javljaju u septembru-oktobru mesecu. Ova vrsta najbolje raste u svežem, dubokom i humusnom zemljištu. Dobro podnosi gradske uslove. Pogodan je za drvorede, pojedinačnu sadnju i u grupama na većim površinama.

Acer Palmatum

Atropurpureum

LS14

Listopadno manje drvo iii žbun. Listovi su bordo crveni tokom cele godine. Visine od 2m. Pogodan za alpinetume, grupnu sadnju ili pojedninačno.

Aesculus Carnea

Briotii

LS15

Listopadno drvo visine 10m. Listovi su zelene boje, režnjeveiti, na dugim peteljkama. Cvetovi su crveno roze boje, skupljeni u velike metlice koje su postavljene uspravno. Cveta u aprilu mesecu. Ova vrsta neme posebne zahteve prema uslovima sredine. Pogodan je za drvorednu sadnju i sadnju u grupama kao i pojedinačno.

Betula Alba

LS16

Listopadno drvo, u punoj zrelosti dostiže visinu od 30m. Krošnja je retka, nepravilno jajasta. Listovi trouglasto jajasti iii rombični. Breza je pogodna za pojedinačnu sadnju kao i za sadnju u većim ili manjim grupama. Može se još koristiti i u kombinaciji sa četinarima.

Betula Pendula

LS17

Listopadno drvo. Visina zavisi od visine kalema. Grane su viseće usmerene na dole. Pogodna je za sadnju u manjim baštama I pojedinačno.

Carpinus Betulus

Fastigiata

LS18

Listopadno drvo visine 15-20m. Krošnja je usko piramidalna. Listovi su tamno zelene boje. Voli svetla, sunčana mesta. Što se tiče zemljišta voli prosušena rastresita i plodna zemljišta. Pogodan je za sadnju u drvoredima, alejama kao i za pojedinačnu sadnju i sadnju u grupama.

Carpinus Betulus

Pendula

LS19

Listopadno drvo. Krošnja je okruglasta sa granama koje su viseće, usmerene prema tlu. Ova vrsta voli osunčana svetla mesta. Pogodna je za sadnju u manjim vrtovima i kao soliterna vrsta na travnjacima.

Catalpa Bignonioides

LS20

Listopadno drvo, visine 10-15m. Krošnja je okruglasta. Deblo počinje da se grana vrlo nisko. Cveta u junu-julu mesecu. Cvetovi su bele boje skupljeni u uspravnim cvastima. Plodovi su viseće cilindrične čaure koje ostaju na granama i u toku zime. Pogodna je za soliternu i sadnju u grupama na većim površinama.

Catalpa Bignonioides

Globosa

LS21

Listopadno drvo. Krošnja je okrugla. Listovi krupni srcastog oblika, svetlo zelene boje. Nema velike zahteve što se tiče uslova sredine, jedino što ne voli previše vlage u zemljištu. Pogodna je za sadnju u drvoredima kao i pojedinačno.

Cercis Siliqastrum

LS22

Niže listopadno drvo ili žbun, visine do 8m. Krošnja je okruglasta. Listovi su okruglasto bubrežasti, tamno­zeleni sa lica, a sa naličja sivkasti. Cvetovi se razvijaju u pramenovima po nekoliko zajedno na stablu i granama. Cveta pre listanja. Boja cveta je tamno ružičasta. Ova je vrsta svetla i voli toplija staništa. Prema zemljištu nema posebne zahteve, all treba je štititi od jakih mrazeva. Može se koristiti za formiranje drvo­reda, za pojedinačnu sadnju i sadnju u grupama.

Corylus Avellana

Contorta

LS23

Niže listopadno drvo ili žbun. Grane su spiralno uvijene, kovrdžave. Listovi su okruglasti do široko jajasti, nazubljeni po obodu, zašiljenog vrha. Cveta rano u proleće, cvetovi su u vidu resa. Pogodna je za sadnju u manjim baštama pojedinačno ili u grupi.

Corylus Avellana

Red Majestic

LS24

Listopadno niže drvo ili žbun. Listovi su okruglasti do široko jajasti, bordo crvene boje. Nazubljeni po obodu sa zašiljenim vrhom. Pogodna je za pojedinačnu i sadnju u grupama.

Crategus Laevigata

Paul’s Scarlet

LS25

Listopadno niže drvo ili žbun, visine od 3-8m. Kruna je okruglastog oblika. Cvetovi su ružičaste boje. Cveta u maju-junu. Voli sunčana staništa, umereno vlažno zemljište, otporan je prema mrazu i vetru. Pogodan je za sadnju u drvo­redima, pojedinačno ili u grupi.

Fagus Sylvatica

Pendula

LS26

Listopadno drvo sa granama koje su usmerene prema tlu. Listovi sa lica tamno zeleni i sjajni, a sa naličja svetlo zeleni valoviti po obodu. Cveta i lista istovremeno, plodovi sazrevaju u septembru­-oktobru. Bukva je vrsta senke. Pogodna je za pojedinačnu i sadnju u grupama.

Fagus Sylvatica

Fastigiata

LS27

Listopadno drvo, krošnja je piramidalnog oblika. Listovi su zelene boje valoviti po obodu. Pogodna je pojedinaćnu sadnju i sadnju u grupama, kao i za formiranje drvoreda.

Fraxinus Excelsior

LS28

Listopadno drvo koje dostiže visinu do 40m, listovi su izduženi, testerastog oboda, cveta pre listanja. Pogodna je za drvorede kao i grupe sa drugim lišćarskim vrstama.

Liquidambar Styraciflua

LS29

Listoradno drvo visine do 40m, izrazito pravilne, šlroko piramidalne krošnje. Listovi režnjeviti sa lica tamnozeleni, sjajni, sa naličja mat, u jesen različite boje (žuti, narandžasti, crveni). Cveta u maju, plodovi sazrevaju u oktobru i na granama ostaju tokom čitave zime. Pogodna za solitamu sadnju kao i grupe.

Fraxinus Excelsior

Globosa

LS30

Listopadno drvo sa krošnjom u obliku pravilne lopte. Listovi su u toku vegetacije svetlo zelene boje, a u jesen postaju svetlo žute do zlatne. Voli osunčana staništa. Sa sporom do umererom stopom rasta. Pogodan je za formiranje drvoreda, za pojedinačnu i grupnu sadnju.

Fraxinus Excelsior

Pendula

LS31

Listopadno drvo nižeg rasta (od 8 do 10m), sa dugim u širokom luku povijenim granama, blago razgranatim. Listovi tamno zelene boje. Dobro podnosi orezivanje. Pogodna je za drvorede, grupe i kombinacije sa drugim vrstama.

Ginkgo Biloba

LS32

Listopadno drvo visine preko 30m. Krošnja mladog stabla piramidalnog oblika a odraslog široko ovalna. Listovi su oblika lepeze, kožaste strukture, u proleće svetlozelene boje, leti tamnije zelene a pred opadanje listovi su limun žute boje. Otporna je prerna niskim temperaturama, dobro podnosi gradski vazduh, dim i prašinu. Koristi se u pojedinačnoj sadnji, za grupe kao i drvorede.

Liriodendron Tulipifera

LS33

Listopadno drvo visine 15-20m. Krošnja je usko piramidalna. Listovi su tamno zelene boje. Voli svetla, sunčana mesta. Što se tiče zemljišta voli prosušena rastresita i plodna zemljišta. Pogodan je za sadnju u drvoredima, alejama kao i za pojedinačnu sadnju i sadnju u grupama.

Magnolia Liliflora

LS34

Llstopadno drvo niskog rasta, krošnja je pira­midalnog oblika. Cvetovi su krupni, tamno ljubičaste boje celi cvet. Cveta sredinom aprila. Pogodna za solitarnu sadnju.

Magnolia x Soulangeana

LS35

Ovo je hibridna vrsta nastala ukrstanjem M. Dentate I M. Liliflore. Listopadno niže drvo ili žbun, visine 6-7m. Krošnja je široko razgranata. Cvetovi krupni, uspravni, zvonastog oblika sa unutrašnje strane bell, a sa spoljašnje tamnije ili svetlije ljubičasti. Cveta pre listanja. Pogoduju joj sveža i duboka zemljišta. Pogodna je za soliternu sadnju ili u manjim grupama.

Malus

Royalty (Ukrasna jabuka)

LS36

Listopadno niže drvo iii žbun. Cvetovi su bordo do ciklama boje. U jesen se javljaju tamno crveni plodovi. Listovi su bordo zelenl. Pogodna je za pojedinačnu sadnju iii u manjim grupama i baštama.

Malus

Golden Hornet

LS37

Listopadno niže drvo. Cvetovi su belo roze boje. Ova vrsta je pogodna za oprašivanje većeg broja sorti jabuka. Plodonosi u jesen. Plodovi su brojnl, dekorativni, zlatno žute boje. Pogodna je za pojedinačnu i sadnju u manjlm grupama.

Morus Alba

Pendula

LS38

Listopadno drvo visine 4-5m. Grane su tanke, povljene prema zemlji. Plodonosi u junu-julu mesecu. Plodovi su dudinje crveno cme boje. Ova vrsta nema posebne zahteve prema uslovima sredine. Otporna je na gradske uslove, nema posebne uslove prema zemljištu. Pogodna je za pojedinačnu sadnju, zatim za drvorede manje grupe.

Platanus x Acerifolia

LS39

Hibridna vrsta nastala ukrštanjem između istočnog i američkog platana. Listopadno drvo visine do 25m. Listovi su krupni, režnjeviti. Plodovi su u obliku loptice na dugim peteljkama. Brzo rastuća vrsta. Pogoduju joj sveža sluvijalna zemljišta. Otporna je prema otrovnim gasovima, dobro podnosi gradske uslove. Pogodna je za pojedlnačnu sadnju i sadnju u grupama.

Prunus Serrulata

Amonogawa

LS40

Listopadno drvo visine do 5m. Krošnja usko piramidalnog oblika. Cveta u aprilu-maju mesecu. Cvetovi su dupli, roze beličastl na dugim peteljkama. Sporo rastuća vrsta. Pogoduju joj osunčana mesta. Može se saditi pojedinačno iii u grupama.

Prunus Cerasifera

Nigra

LS41

Listopadno drvo, visine 4-5m. Ima okruglastu krošnju. Listovl bordo crvene boje. Cveta u martu mesecu, cvetovi belo ružičasti. Podjednako dobro uspeva na svim tipovima zemljišta. Pogodna za sadnju u drvoredima i pojedlnačno.

Prunus Serrulata

Kanzan

LS42

Listopadno drvo visine od 7 do 10m. Krošnja je široko razgranata. Ova vrsta cveta pre listanja u aprilu-maju mesecu. Cvetovi su roze boje, dupli na dugim peteljkama. Nema posebne uslove prema tipu zemljišta. Što se tiče staništa pogoduju joj sunčana mesta. Vrlo dekorativna vrsta pogotovo u doba cvetanja. Pogodna je za solitemu sadnju i drvorede.

Quercus Robur

Fastigiata

LS43

Listopadno drvo, uske, piramidalne forme koje moze dostići visinu i do 40m i širinu 10m. Listovi su tamno zelene boje, u jesen žutobraon boje, veoma je varijabilna vrsta otpoma prema dimu i štetnim gasovima. Najčešće se koristi za drvorede kao i pojedinačnu i sadnju u grupama.

Quercus Rubra

LS44

Listopadno drvo visine 30-40m, široko zaobljene krošnje sa granama uperenim na gore. Listovi su izduženi, oštrih režnjeva i dubokih ureza. Listovi su svetlo sjajnozelene boje, dok u jesen dobijaju crvenu boju po čemu je ovaj hrast i dobio domaći naziv Crveni. Vrsta je brzog porasta koja uspeva i na siromašnom zemljištu. Najčešće se primenjuje za pojedinačnu sadnju.

Robinia Hispida

Rosea

LS45

Listopadno niže drvo visine do 5m. Krošnja je umereno retka. Listovi su složeni, zelene boje. Duž grana nalaze se trnovi. Cveta u aprilu-maju mesecu. Cvet je u obliku grozda roze boje. Ova vrsta plodonosi u jesen, plodovi su mahune braon boje. Pogodna je za sadnju u drvoredima kao i u grupama i pojedinačno.

Robinia Pseudoacacia

Globosa

LS46

Listopadno drvo izrazito pravilne okruglaste krošnje, dostiže visinu do 5m, sa prečnikom krošnje od 3m. Cveta maja-juna. Pogodna je za pojedinačnu sadnju i za formiranje drvoreda.

Salix Babylonica

LS47

Listopadno drvo do 18m visine sa vrlo širokom i svetlom krošnjom, sa granama koje su najčešće povijene do zemlje. Listovi su lančasti i zašiljeni na vrhu, sivozelene boje. Vrsta brzog porasta koja najbolje uspeva na vlažnim zemljištima. Primenjuje se najčešće za solitamu sadnju jer tada do izražaja dolazi obim krošnje.

Salix Caprea

Pendula

LS48

Listopadno drvo žalosne forme, sa granama uperenim ka površini zemlje, maksimalna visina koju može dostići je 6m. Vrsta čiji je habitus najinteresantniji rano u proleće kada se na granama pojavljuju tzv. Mace žute boje koje daju posebnu draž ovoj vrsti. Često se primenjuje u vrtovima iako zahteva dosta vlage, može se koristiti za pojedinačnu iii sadnju u grupama.

Salix Integra

Pendula

LS49

Listopadno niže drvo sa tankim granama povijenim na dole. Vrsta koja zahteva svelte pozicije i vlažna staništa. Primenjuje se najčešće u manjirn grupama ili pojedlnačno da bi habitus došao do izražaja.

Salix integra

Hakuro Nishiki

LS50

Listopadni žbun iii niže drvo sa prečnikom krošnje do 2m. Boja listova varira u zavisnosti od vremenskog doba, u proleće listovi imaju zelenu boju sa nijansama bele, dok u leto vrh lista postaje intenzivno bele boje sa rozim obodom lista. Zahteva svetle pozicije u vrtu kao i često orezivanje radi dobijanja guste krošnje. Primenjuje se najčešće u grupama iii pojedinačno.

Salix Matsudana

Tortuosa

LS51

Nisko listopadno drvo, sa granama povijenim ka zemlji. Listovi su zelene boje i blago uvijeni oko svoje ose. Sem listova, i sve grane na stablu su uvijene što ovu vrstu čini posebno interesantnom i u jesenjem pertodu kada nema listova na grani. Nema posebne zahteve prema sredini, uspeva i na suvim mestima. Najčešće se primenjuje kao soliter zbog svoje interesantne krošnje.

Sophora Japonica

Pendula

LS52

Listopadno spororastuće drvo visine 6m, prečnika krošnje do 4m sa granama koje rastu do površine zemlje. Vrsta dobro podnosi orezivanje tako da se često grane orezuju do dobijanja kišobranastog habitusa. Vrsta interesantna i tokom jeseni zbog uvijenih grana.

Sorbus Aucuparia

LS53

Listopadno drvo do 15m visine. Listovi su složeni, dugi i do 20cm, zelene boje koja u jesen prelazi u crvenkasto žute tonove. Cveta u maju, cvetovi su bele boje, zahteva osvetljena mesta jer u senci ne može cvetati, sem cvetova kod ove vrste upečatljivi su crveni plodovi koji se na granama zadržavaju tokom čitave zime. Vrsta otporna prema niskim temperaturama koja najbolje raste na suvim zemljištima. Primenjuje se pojedinačno ili u grupi sa drugim vrstama.

Syringa Vulgaris

LS54

Visok listopadni žbun visine do 6m, listovi zelene boje, glatki i sjajni. Cvetovi u uspravnim metličastim cvatima, dugi do 25cm. Veoma otporan na sušu, zadovoljava se skromnim zemljištem. Primenjuje se kao soliter iii u manjim grupama.

Syringa Vulgaris

Alba

LS55

Visoki listopadni žbun visine do 6m, listovi zelene boje, sjajni. Cvetovi u uspravnim metličastim cvatima bele boje dugi 20cm. Primenjuje se kao soliter ili u manjim grupama.

Tilia Argentea

LS56

Listopadno drvo visine do 25m sa gustom i širokom piramidalnom krošnjom. Listovi sa lica zelene boje, sa naličja gusto belo dlakavi, srcastog oblika, dugi do 10cm. Cvetovi sitni, veoma brojni, javljaju se u junu-julu. Nema posebnih zahteva prema uslovima sredine, veoma dobro podnosi zasenu, takođe dobro izdržava sušu i gradske uslove. Primenjuje se za ulične drvorede i za solitere.

Ulmus Montana

Pendula

LS57

Listopadno niže drvo, visine oko 2m, žalosne forme sa granama povijenim ka površini zemlje. Listovi tamno zelene boje, hrapavi, testerasti po obodu. Primenjuje se najčešće kao soliter ili u manjim grupama.