Sadnice badema

Texas

BD01

Kalifornijska je sorta. Bujna je. Dobri oprašivači su Markona i Nonparej. Umereno rađa. Prosečna masa jezgra je 1,35g, a randman 43%. Dvostrukih jezgara je oko 35%. Pogodan je za stonu upotrebu i izradu bombona. Cveta kasno. Plod je krupan, 4,3 g, duguljastog oblika, mekane ljuske, vrlo kvalitetnog jezgra. Bere se u drugoj polovini avgusta meseca.

Markone

BD02

Vreme zrenja je polovina septembra meseca.

Feranjez

BD03

Francuska sorta. Bujna je. Cveta srednje kasno. Oprašivači su Teksas i Tuono. Prosečna masa jezgra je 1,68g, a randman je 39%. Nema dvostrukih jezgara.