Sadnice dunje

Champion

DN01

Sadnice voća dunje Šampion su američka sorta sa krupnim plodom od oko 350 gr, kruškolikog oblika prekrivenog sivim dlačicama. Meso je žućkasto i prijatne arome ali sa jednom manom koja se ogleda u kamenim ćelijama. Samooplodna je, bujna i vrlo rodna. Podloge koje se koriste za kalemljenje su MA i Ba 29 kojoj se daje prednost. Stabla na ovoj podlozi bolje podnose veći sadržaj kreča tako da je manja opasnost od hloroze, imaju bujniji koren i odlikuju se boljom rodnošću.

Leskovačka

DN02

Sadnice voća dunje Leskovačka su najzastupljenija i karakterišu se krupnim plodovima od oko 250 gr. i sazrevanjem u prvoj polovini oktobra. Plod je limun-žute boje, sa čvrstim i kompaktnim mesom žućkaste boje, prijatne arome i kiselkastog ukusa. Delimično je samooplodna pa u zasadu treba da ima oprašivača koji je najčešće vranjska dunja ili narodski “dunjac”. Karakteristika je da ima stablo srednje bujno, dobro otporno na mraz i sušu.

Vranjska (Dunjac)

DN03

Voćne sadnice dunje Vranjska su stara domaća sorta. Bere se krajem septembra i početkom oktobra. Bujna je. Samooplodna je. Plod je vrlo krupan (500gr), kruškast, zlatnožute boje. Meso ploda je žuto, polučvrsto.