Sadnice kupine

Triple Crown

KP01

Poluuspravnog je tipa rasta izdanka, bez trnovitih izraštaja. Visoko je prinosna i bujna sorta. Odlikuje se kasnom epohom zrenja. Plodovi su krupni (6-8g), sjajnocrni, slatkog ukusa, sa relativno visokim sadržajem rastvorljive suve materije.

Black Diamond

KP02

Sazreva u trećoj dekadi jula a berba traje 6-8 nedelja. Izdanci su jaki, uspravnog rasta i ne zahtevaju naslon. Visoke je produktivnosti. Odlikuje se ekstremno krupnim plodovima (do 8g), konusnog oblika, atraktivnog izgleda, svetlo crvene boje, bez sklonosti ka tamnjenju.

Thornfree

KP03

Sazreva kasno, u avgustu i septembru, a kada je lepa jesen berba se produžava i tokom oktobra. Žbun je bujan, izdanci su srednje dugi do dugi, puzeći i bez trnja. Gaji se uz naslon. Plod je srednje krupan do krupan (4-5g), loptast do zarubljeno kupast, čvrst, sjajnocrn, aromatičan, nakiseo i kvalitetan.

Chester

KP04

Bujna sorta. Izdanci su poluuspravni, bez trnja. Zahteva naslon. Sazreva srednje rano do srednje pozno. Plod je srednje krupan (do 5g), zaobljeno kupastog oblika, sjajno crne boje. Nema osobinu omekšsavanja i gubljenja boje tokom jakog osunčavanja, kao ni posle berbe. Ukus je vrlo prijatan, skladan, sa izbalansiranim sadržajem šećera i kiselina.

Čačanska Bestrna

KP05

Vrlo je bujna sorta. Stvara 4-5 jakih bestrnih izdanaka, koji su pri vrhu povijeni. Sazreva srednje rano. Počinje da zri početkom treće dekade jula a berba se završava krajem avgusta. Plod je vrlo krupan (do 9g), izduženo cilindričan do zarubljeno kupast, sjajnocrn, sladak, aromatičan i vrlo kvalitetan.

Loch Ness

KP06

Srednje je bujnosti. Izdanci su dugi do 3m, poluuspravni, bez trnja. Zahteva naslon. Sazreva rano. Plod je krupan (oko 7g), izduženo konusan, kvalitetan, sa visokim sadržajem rastvorljive suve materije. Odlične je čvrstoće mezokarpa. Ukus ploda je prilično sladak i aromatičan.

Loch Tay

KP07

Srednje je bujnosti i izražene pogodnosti za mehanizovanu berbu. Ranog je vremena zrenja, nekoliko dana pre sorte Loh Nes. Plod je srednje krupan (oko 5g), čvrst, blago kupast, slatkog ukusa sa izraženijom aromom nego kod sorte Loh Nes.

Black Satin

KP08

Sazreva rano. Žbun je vrlo bujan. Izdanci su puzeći, bez trnja. Dosta je otporna na zimske mrazeve. Plod je krupan (oko 7g), izduženo kupast, crn. Meso ploda je ljubičastocrveno, srednje čvrsto, sočno, nakiselo, aromatično i kvalitetno.